Phiên dịch

Phiên dịch

Công ty chúng tôi chuyên nhận cung cấp phiên dịch viên cho hội nghị, tháp tùng, du lịch, phiên dịch hội thảo qua mạng ... Những phiên dịch viên đảm bảo có trên 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực liên quan.