Có rất nhiều cách để viết ngày trong tiếng Anh nhưng không phải ai cũng biết cách viết đúng. Ngày tháng trong Anh – Anh và ngày trong Anh – Mỹ sẽ có đôi chút khác biệt về cách viết cả ở dạng chữ và dạng số. Đôi khi chúng ta có thể nhầm lẫn khi viết Ngày tháng ở dạng chữ theo kiểu Anh – Anh, nhưng lại viết Ngày tháng ở dạng số theo kiểu Anh – Mỹ. Điều này sẽ khiến bài viết của chúng ta thiếu tính thống nhất và chuyên nghiệp. Dưới đây là sự phân biệt trong cách thể hiện ngày trong Anh – Anh và Anh – Mỹ, giúp các bạn nắm rõ cách viết và cách nói ngày sao cho đúng.

Ngày tháng trong Anh – Anh

  1. Viết Ngày tháng ở dạng chữ

Thông thường chúng ta sẽ viết ngày trước, rồi đến tháng (viết hoa chữ cái đầu tiên), và cuối cùng là năm.

            Ví dụ: 18 September 1997                              2 January 2011

Chúng ta cũng có thể thêm các đuôi “th, nd, rd, st” vào sau các ngày có kết thúc đuôi tương ứng.

            Ví dụ:  18th September 1997

                        21st January 2011

                        3rd November 1989

                        2nd December 2012

Đối với tháng, ngoại trừ Tháng 5 (May) và Tháng 6 (June), các tháng còn lại đều có thể viết tắt như sau:

            Tháng 1: January = Jan

            Tháng 2: February = Fe

            Tháng 3: March = Mar

            Tháng 4: April = Apr

            Tháng 7: July = Jul

            Tháng 8: August = Aug

            Tháng 9: September = Sept

            Tháng 10: October = Oct

            Tháng 11: November = Nov

            Tháng 12: December = Dec

Khi đó, chúng ta có các kiểu viết Ngày tháng trong Anh – Anh như sau (theo thứ tự độ khó tăng dần):

            18 Sept

            18 September

            18 September 2019

            18th September 2019

            The 18th of September 2019

            The 18th of September, 2019

Lưu ý: cách cuối cùng là cách viết trang trọng hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải viết đầy đủ cả “the” và “of”. Thiếu 1 trong hai từ này thì sẽ thành cách viết sai.

            Ví dụ: 18th of September 2019 -> sai

Nếu bạn muốn thêm thứ vào trước Ngày tháng, chúng ta sẽ viết thứ trước, Ngày tháng sau.

            Ví dụ: Monday, 20 January 2011

                        Hoặc Monday the 20th of January, 2011

  1. Ngày tháng ở dạng số

Chúng ta cũng có thể viết Ngày ở dạng số như sau:

            8 January 2018 = 08/01/2018            hoặc là 08-01-2018     hoặc là 08.01.2018

            8 January 2018 = 8/1/18                    hoặc là 8-1-18             hoặc là 8.1.18

            8Jan2018        hoặc là  8-Jan-18

Thông thường, Ngày tháng ở dạng số sẽ được phân cách nhau bằng dấu “.”, “-“, hoặc dấu “/”, như vậy sẽ trang trọng hơn.

 

Ngày tháng trong Anh – Mỹ

  1. Ngày tháng ở dạng chữ

Đối với cách viết Ngày tháng trong Anh – Mỹ, thường thì tháng sẽ được viết trước ngày, rồi sau đó mới đến năm.

            Ví dụ:  Sept 18

                        September 18

                        September 18, 1997

Lưu ý: Ngày tháng viết có thêm các đuôi như “th, rd, nd, st”, ví dụ: April 2nd , hoặc April the 2nd, thì không sai, nhưng ít phổ biến.

Nếu chúng ta muốn thêm thứ thì thứ sẽ được viết trước Ngày tháng.

            Ví dụ: Sunday, November 13, 2018

  1. Ngày tháng ở dạng số

Nếu ở dạng số thì chúng ta cũng sẽ viết theo trình tự: tháng trước, ngày sau, rồi đến năm.

            Ví dụ: February 1, 1999 = 02/01/19             hoặc là 02.01.19          hoặc là 02-01-19

                                           = 02/01/1999                   hoặc là 02.01.1999    hoặc là 02-01-1999

                                            = Feb. 01, 1999

  1. Tiêu chuẩn quốc tế về cách viết Ngày tháng

Như đã nói ở phần mở đầu, đôi khi chúng ta sẽ nhầm lẫn khi viết Ngày tháng ở dạng chữ theo kiểu Anh – Mỹ, nhưng lại viết Ngày tháng ở dạng số theo kiểu Anh – Anh. Để tránh nhầm lẫn như vậy, Tiêu chuẩn quốc tế đã đưa ra quy định về cách viết Ngày tháng thống nhất, theo đó, năm sẽ được viết trước, đến tháng, và cuối cùng là ngày:

YYYY – MM – DD

Với cách viết này thì giả sử ngày 23/02/2012 thì sẽ được viết là 2012 February 23

Trên đây là cách viết về Ngày tháng theo Anh – Anh và Anh – Mỹ cũng như cách viết theo Tiêu chuẩn quốc tế. Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ tránh được những nhầm lẫn đáng tiếc trong bài viết cũng như trong bài dịch của mình, để làm cho bài viết hay bài dịch trở nên chuyên nghiệp và thống nhất hơn. Các bạn cũng có thể tìm hiểu và đọc các bài viết khác tại trang web của PERSOTRANS để trau dồi thêm kiến thức cũng như kỹ năng dịch và học tiếng Anh của mình.

Nguồn: https://trungtamdichthuat.vn

0978689030