Mong muốn tạo ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, mang tới cho khách hàng những bản dịch hoàn hảo, xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ trên toàn cầu, đem nền văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới, đồng thời mang khi tàng tri thức của nhân loại tới Việt Nam thông qua dịch thuật.
Trở thành Công ty dịch thuật số 1 tại Việt Nam về chất lượng, quy mô, thương hiệu và doanh số năm 2014

Nằm trong top 100 nhà cung cấp lớn nhất toàn cầu với 1000 nhân viên, 100.000 công tác viên, 100 chi nhánh trong 05 năm tới.