Có lịch sử phát triển hơn ba thập kỷ và vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế nhưng đến nay, ngành dịch thuật Việt Nam vẫn chưa thực sự được công chúng nhìn nhận đến. Sắp tới, cộng đồng biên phiên dịch Việt Nam sẽ xúc tiến thành lập Hiệp hợi Dịch thuật Việt Nam, tổ chức đại diện cho toàn ngành

Khó khăn và thách thức trong ngành Dịch thuật Việt Nam

“Thiếu chuẩn mực”

Ngành dịch thuật Việt Nam được hình thành và phát triển khoảng ba thập kỷ. Ngành có vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển và hội nhập đất nước. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, ngành cũng từng bước phát triển và khẳng định vai trò của mình. Hiện nay, cả nước có hơn 500 công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật chất lượng như Dịch thuật PERSOTRANS, Expertrans Global…

Thành lập Hiệp hội Dịch thuật
Dịch thuật và hội nhập

Trong sự kiện “Hội nghị Quốc tế Dịch thuật và Ngôn ngữ” (Translator Day) tổ chức vào 13/12/2013, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, chia sẻ: “Dịch thuật ở Việt Nam chưa thực sự được xây dựng thành một nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp cao vì còn thiếu những chuẩn mực chính thức; từ đó, tính kỷ luật trong công việc này chưa cao và khó phân biệt các cấp độ dịch thuật..

Bà Tôn Nữ Thị Ninh cho biết do ngành biên phiên dịch Việt Nam chưa có một tổ chức chung của nghề nên chưa hình thành được tính kỷ luật, một chuẩn mực nhất định.

Đồng quan điểm với bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Đinh Khắc Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dịch thuật châu Á, bày tỏ: Tuy dịch thuật việt Nam phát triển được hơn ba thập kỷ, mỗi năm đều tăng về số lượng công ty và số người làm nghề dịch thuật, nhưng nghề chưa có một chuẩn mực cụ thể trong nghề nghiệp. Từ đó, đặt ra yêu cầu cần phải thành lập Hiệp hội Dịch thuật tại Việt Nam, đại diện cho cộng đồng dịch thuật trong nước.

Xúc tiến thành lập Hiệp hội Dịch thuật Việt Nam

Tại “Hội nghị Quốc tế Dịch thuật và Ngôn ngữ” năm 2013, Ban vận động thành lập Hiệp hội Dịch thuật Việt Nam chính thức được thành lập. Ban vận động có vai trò vận động, thu thập chữ ký trong cộng đồng dịch thuật nhằm nâng cao vai trò và nhận biết, xúc tiến thành lập Hiệp hội. Sự ra đời của Ban vận động nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng dịch thuật trong nước và sự quan tâm của các đối tác, Hiệp hội Dịch thuật quốc tế.

Hiệp hội Dịch thuật châu Á tiếp tục tổ chức “Translator Day”, trở thành sự kiện thường niên của giới dịch thuật. Chương trình là ngày hội tôn vinh và khẳng định vai trò của ngành biên phiên dịch trong công cuộc hợp tác quốc tế. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để các dịch giả có thể gặp gỡ, học hỏi và mở mang mạng lưới quan hệ, làm ăn.

Để tìm hiểu thêm chi tiết hơn về dịch thuật, bạn có thể tham khảo thêm về chuyên mục những câu hỏi thường gặp trong dịch thuật mà Perso đã dầy công biên tập, sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet, và chính là những kinh nghiệm PERSO đúc kế ra trong hơn 7 năm xây dựng và phát triển.

Nguồn: Http://trungtamdichthuat.vn

0978689030