Để có một bản dịch thuật tốt nhất, chất lượng đảm bảo nhất tới cho quý khách hàng,  Công ty dịch thuật PERSO chúng tôi đều phải tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ bao gồm những công đoạn như sau:

Quy trình quản lý chất lượng dịch thuật của PERSO

Phân tích dữ liệu dịch thuật của khách hàng:
Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng của nhân viên quản lý dự án trong việc xác định rõ nội dung của bản dịch và chuyên ngành cần dịch, ngôn ngữ dịch thuật để qua đó giao tài liệu tới đúng những chuyên gia dịch thuật hàng đầu nhằm đảm bảo chất lượng cũng như thời gian hoàn thành tài liệu.

Lập kế hoạch thực hiện
Nhân viên quản lý dự án dịch thuật sẽ xây dựng, lập kế hoạch thực hiện chi tiết, bàn giao cho một nhóm dịch thuật, dịch giả đáp ứng đủ các yêu cầu. Lên lịch và thời gian hoàn thành …

Quy trình Dịch thuật
Các biên dịch viên, cộng tác viên, chuyên gia dịch thuật, các dịch giả trao đổi lại và thống nhất thuật ngữ chuyên ngành, phong cách trình bày trong tài liệu sau đó tiến hành dịch.

Hiệu đính tài liệu dịch thuật
Các biên dịch viên sau khi dịch tài liệu xong thì sẽ chuyển cho nhân viên hiệu đính thống nhất, chỉnh sửa và chuẩn hóa tài liệu lần 1.

Đọc sửa và trình bày bản dịch
Sau khi hoàn thành bản dịch và hiệu đính, trưởng nhóm dịch tiến hành đọc sửa và format lại tài liệu lần cuối để chuyển bản dịch hoàn chỉnh cho nhân viên dự án. Đây là bước chuẩn hóa tài liệu lần 2

Kiểm tra tài liệu dịch thuật
Nhân viên dự án nhận lại bản dịch từ trưởng nhóm dịch và kiểm tra tài liệu lần cuối, nếu phát hiện có sai sót sẽ chuyển ngay cho trưởng nhóm dịch tiến hành chỉnh sửa lại.

Bàn giao tài liệu
Nhân viên dự án giao tài liệu đã hoàn thành cho khách hàng theo đúng thời hạn và phương thức giao nhận đã thỏa thuận.

Toàn bộ quy trình quản lý tài liệu dịch thuật của chúng tôi
quy trình quản lý chật lượng dịch thuật

Hãy liên hệ với PERSO ngay hôm nay nếu bạn có bất cứ tài liệu nào cần dịch thuật, chuyển ngữ sang tiếng Việt hoặc bất cứ ngôn ngữ nào khác. Địa chỉ liên hệ :

Công ty dịch thuật uy tín – chuyên nghiệp

0978689030