Theo như số  liệu từ vnexpress, thì hiện tại tiếng Việt của chúng ta đang là 1 trong 5 ngôn ngữ phổ biến nhất tại Mỹ. Bài viết dưới đây được Dịch thuật PERSOTRANS trích dẫn từ vnexpress.

Tiếng Việt Nam Là một trong 5  ngôn ngữ được dịch thuật và sử dụng nhiều 

Tất nhiên là không tính tới tiếng Anh. Số liệu tổng hợp thời gian gần đây cho ta thấy rằng có sự chuyển dịch khá mạnh mẽ giữa các khối ngôn ngữ tại Mỹ.

Tiếng Việt là một trong 5 ngôn ngữ phổ biến tại mỹ
Bản biến động ngôn ngữ dịch thuật

Một khảo sát về biến động thứ hạng ngôn ngữ cho thấy, từ vị trí 13 năm 1980, đến 2010, tiếng Việt đã trở thành 1 trong 5 ngôn ngữ không phải tiếng Anh phổ biến ở Mỹ. Theo bảng xếp hạng, năm 1980, 5 ngoại ngữ phổ biến ở Mỹ là tiếng Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Hà Lan. Ở vị trí số 6 là tiếng Trung, còn tiếng Việt xếp thứ 13.

Sau 30 năm, vị trí của tiếng Tây Ban Nha vẫn thống trị. Còn các ngôn ngữ khác đã biến động đáng kể. Dịch thuật Tiếng Trung Quốc thăng hạng lên vị trí số 2, tiếng Việt từ vị trí 13, liên tục mở rộng lên vị trí thứ 9 (năm 1990), thứ 6 (năm 2000) và thứ 5 (năm 2010).

0978689030